Blaa Logo transparent

Hva er en vekstloop?

Vekstloop er en metode som brukes av erfarne markedsførere for å skaffe nye kunder og økt salg.

Den kan kort forklares som et sett av aktiviteter som samarbeider for å skape et målbart resultat. Hensikten med loopen er å generere mer penger enn det koster å drifte loopen, slik at overskuddet kan reinvesteres for å øke momentum.

På denne måten kan bedriften skape en systematisk økning i nye kunder og økt salg. Vi kaller det å vokse på en smart måte.

Tradisjonell markedsføring gjennomføres som en lineær prosess der et forhåndsbestemt kampanje-budsjettet allokeres for å oppnå et bestemt mål. Når kampanje-budsjettet er tomt måles effektene og en bruker innsikten fra kampanjen for å forbedre neste kampanje.
En Vekst-loop fungerer annerledes, fordi den ikke har noen naturlig slutt. Den lever sitt eget liv basert på automatiserte prosesser satt i system.

Første målsetningen er å få loopen til å spinne av seg selv.
På dette nivået vil omsetning fra loopen være nok til at den fortsetter å
spinne uten ekstra påfyll av markedsmidler.

Andre målsetning er å optimalisere loopen slik at den genererer et
overskudd. Overskuddet reinvesteres i loopen for å øke momentum.

Det langsiktige målet er å gjøre loopen helautomatisert og fullstendig fri for flaskehalser og friksjon. Siden loopen produserer mer enn den koster oppstår en renters-rente effekt og bedriften vil oppleve eksponensiell skalering og vekst. Vi kaller det å vokse på en smart måte.

Steg 1 - en prat om vekst

En uforpliktende samtale mellom deg og en av våre konsulenter som i hovedsak dreier seg om din bedrift og dine utfordringer.

Målet er å bli bedre kjent, svare på spørsmål fra deg og sammen finne ut av om dette er noe som passer for din bedrift.

Steg 2 - Innsikt

Vi jobber med å lage klare målsetninger med loopen, enten det er flere møter, økt salg eller nye kunder. I denne fasen er en eller flere medlemmer fra bedriften deltagende.

Bedriften får en liste med hva som må leveres og settes opp fra bedriften sin side før vi går videre til bygging.

Steg 3 - Bygging

Loopen bygges av våre vekst-konsulenter basert på det felles arbeidet som er gjort i steg 1 og 2.

Bedriften er vanligvis ikke deltakende i byggeprosessen og loopen overleveres som et komplett system med alt du trenger for å skape en smart og skalerbar vekst for din bedrift.

Steg 4 - Optimalisering

Mange av våre kunder har interne ressurser som er i stand til å overvåke loopen og optimalisere resultatene underveis.

Om du ønsker hjelp med overvåkning og optimalisering av loopen tilbyr vi dette som en fullservice tjeneste med målsetning om at loopen presterer bedre og bedre over tid.

Produksjon av
vekstloop

0,-

Tilgang til
vekstloop

9.990,-

per mnd

Optimalisering
av vekstloop

4.990,-

per mnd

BLAA logo hvit

hei@blaa.as // 932 63 041
Nygårdsgaten 23,
5015 Bergen